Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu.

लकडाउन अवधिमा नेपालबाट प्रस्थान तथा नेपाल आगमन भएका व्यक्तिहरुको विवरण सम्बन्धमा ( ३२ श्रावण सम्म )