Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Kathmandu.

Contact no.
+977-01-4529659

Email
info@immigration.gov.np

Address
Kalikasthan, Kathmandu.

Office Hours : 10:00 AM - 5:00 PM

Kantipur News

2017-06-12

2017-06-12


वर्ष १५, अंक ११५ मिति जेष्ठ २९, २०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

यसरी ठगिन्छन् दिल्लीमा नेपाली

Last Updated : 2023-03-20 13:23:28 13:23:28
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter