Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Kathmandu.

Contact no.
+977-01-4529659

Email
info@immigration.gov.np

Address
Kalikasthan, Kathmandu.

Office Hours : 10:00 AM - 5:00 PM

Gorkhapatra News

2017-06-12

2017-06-12


आज जेठ २९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित निम्न सम्पादकीय पढौँ, मनन् गरौँ।

Last Updated : 2022-08-08 15:52:59 15:52:59
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter