Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu.

गृह प्रशासन सुधार्न पहल

2074-03-15

2074-03-15


मिति असार १५,२०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी साभार पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

गृह प्रशासन सुधार्न पहल