गृह मन्त्रालय

अध्यागमन विभाग

कालिकास्थान, काठमाडौँ

गृह मन्त्रालय

अध्यागमन विभाग

कालिकास्थान, काठमाडौँ

EN न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

निषेधित क्षेत्रहरु र पदयात्राको लागि लाग्ने दस्तुर 2074-10-18

S.No.

Regions/VDCs

Permit Fee

1.

Upper Mustang

 1. Lomanthang Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5)
 2. Lo-Ghekar Damodarkunda Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5)
 3. Baragung Muktichetra Rural Municipality (All areas of ward no. 3 and Satang Village of ward no.5)

 

USD500 per person  (for the first 10 days)

USd 50 per person /Day  ( beyond 10 days)

2.

Upper Dolpa

 1. Dolpo Buddha Rural Municipality (All areas of ward no. 4 to 6)
 2. Shey Phoksundo Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 7)
 3. Charka Tangsong Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 6)

 

USD500 per person  (for the first 10 days)

USD 50 per person /Day  ( beyond 10 days)

3.

Gorkha Manaslu Area

Chumnubri Rural Municipality (All areas of ward nos. 1,2,3 and 4)

September – November

USD 100 per person / week

USD 15 per person / day (beyond 1 week)

 

December – August

USD 75 per person / week

USD 10 per person / day (beyond 1 week)

 

4.

Humla

 1. Simikot Rural Municipality (All areas of ward nos. 1,6 and 7)
 2. Namkha Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 6)
 3. Changkheli Rural Municipality (All areas of ward no. 3 to 5)

USD 50 per person / week

USD 10 per person / day (beyond 1 week)

 

5.

Taplejung

 1. Phantanglung Rural Municipality (All areas of ward nos. 6 and 7)
 2. Mikwakhola Rural Municipality (All areas of ward no. 5)
 3. Sirijunga Rural Municipality (All areas of ward no. 8)

USD 20 per person/ week  (for the first 4 weeks)

USD 25 per person /week  ( beyond 4 weeks)

6.

Lower Dolpa Area

 1. Thulibheri municipality (All areas of ward no. 1 to 11)
 2. Tripurasundari municipality (All areas of ward no. 1 to 11)
 3. Dolpo Buddha Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 3)
 4. Shey Phoksundo Rural Municipality (All areas of ward no. 8 and 9)
 5. Jagdulla Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 6)
 6. Mudkechula Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 9)
 7. Kaike Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 7)

USD 20 per person/ week 

USD 5 per person /day  ( beyond 1 week)

7.

Dolakha

 1. Gaurishankhar Rural Municipality (All areas of ward no. 9)
 2. Bighu Rural Municipality (All areas of ward no. 1)

USD 20 per person/ week 

8.

Gorkha Tsum Valley Area

Sirdibas-Lokpa-Chumling-Chekampar-Nile-Chule

 

 1. Chumnubri   Rural Municipality (All areas of ward nos. 3,6 and 7)

September – November

USD 40 per person / week

USD 7 per person / day (beyond 1 week)

 

December – August

USD 30 per person / week

USD 7 per person / day (beyond 1 week)

 

9.

Sankhuwasabha

 1. Bhotkhola Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5)
 2. Makalu Rural Municipality (All areas of ward no. 4)

USD 20 per person/ week  (for the first 4 weeks)

USD 25 per person /week  ( beyond 4 weeks)

10.

Solukhumbu

Khumbu Pasang Lahmu Rural Municipality (All areas of ward no. 5)

 

USD 20 per person/ week  (for the first 4 weeks)

USD 25 per person /week  ( beyond 4 weeks)

11.

Rasuwa

Gosaikunda Rural Municipality (All areas of ward no. 1 and some area of ward no. 2)

USD 20 per person /week

12.

Manang

 1. Narpa Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5)
 2. Nasho Rural Municipality (All areas of ward no. 6 and 7)

September – November

USD 100 per person / week

USD 15 per person / day (beyond 1 week)

 

December – August

USD 75 per person / week

USD 15 per person / day (beyond 1 week)

 

13.

Bajhang

 1. Saipal Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5)

USD 90 per person / week for the first week

 

USD 15 per person / day (beyond 1 week)

14.

Mugu

Mugumakarmarong Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 9)

USD 100 per person / week

USD 15 per person / day (beyond 1 week)

15.

Darchula

Vyas Rural Municipality (All areas of ward no. 1)

USD 90 per person / week

USD 15 per person / day (beyond 1 week)

Note:- In the case of Upper Mustang and Upper Dolpa Region if the royalty paid for mountain expedition is less than the fee for trekking permit then the difference amount should be paid. 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2024-06-18 16:06:50 16:06:50
© सर्वाधिकार सुरक्षित अध्यागमन विभाग
साइट हेरिएको : web counter