Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Kathmandu.

Ministry of Home Affairs

Department of Immigration

Kalikasthan, Kathmandu.

NP Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Archive

Per Page :
Loading Archive ...
Date Title Detail Files Action
2081-03-24 Notice बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
Administration Section
6 days ago
2081-03-06 Notice बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
Administration Section
24 days ago
2081-03-05 Notice चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकहरुलाई चीन आवागमन (Entry/Exit) अनुमतिपत्र (प्रवेश पास) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
Administration Section
25 days ago
2081-03-03 Notice बोलपत्रमा (DOI/G/NCB-09/2080-81) संसोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

27 days ago
2081-02-25 Notice कार्य सहमति प्रदान गर्ने, अन अराईभल भिसा प्रदान गर्ने आदि सम्बन्धमा अध्यागमन विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको सम्बन्धमा

1 months ago
2081-02-07 Notice बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
Administration Section
1 months ago
2081-02-07 Notice Invitation for Bids No: DOI/G/NCB-08/2080-81
Administration Section
1 months ago
2081-01-19 Notice बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (प्रकाशित मिति: २०८१।०१।१९)

2 months ago
2081-01-06 Notice बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

2 months ago
2081-01-02 Notice Request to Trekking Agency

3 months ago
Loading ...
Last Updated : 2024-07-07 15:31:04 15:31:04
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter